PartnerID (รหัสผู้แนะนำ)
หน่วยงาน
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
User Name
Passward
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่บ้าน
หมู่
ซอย
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด
labconnection co.,ltd
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
0505556003713
Address

156/101 อาคารสุเทพวิวชั้น 1
ม.10 ถ.คลองชลประทาน
อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel:052-000452
Fax:052-000452
E-mail: labcnt@hotmail.com