Analytik-jena, Germany
(บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสำหรับจำหน่ายและบริการในเขตภาคเหนือ)
UV/Vis Spectrophotometers
UV/Vis Spectrophotometers ....
UV Visible Spectrophotometers
฿ 0
Stock :
0
contrAA® 300
contrAA® 300
สนใจสินค้ากรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรพันธ์ 091-8514689
฿ 0
Stock :
0
contrAA® 600
contrAA® 600
สนใจสินค้ากรุณาติดต่อฝ่ายขายคุณจักรพันธ์ 091-8514689
฿ 0
Stock :
0
contrAA® 700
contrAA® 700
สนใจสินค้ากรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรพันธ์ 091-8514689
฿ 0
Stock :
0


บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด
labconnection co.,ltd
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
0505556003713
Address

156/101 อาคารสุเทพวิวชั้น 1
ม.10 ถ.คลองชลประทาน
อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel:052-000452
Fax:052-000452
E-mail: labcnt@hotmail.com