บริษัทแลบคอนเนคชั่นจำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าให้บริการและจัดจำหน่าย
วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล และภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทเล็งเห็ฌนความสำคัญของวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความแม่นยำในงานวิเคราะห์เป็ลำดับ
ต้นๆ จึงได้พัฒนาและจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ เช่น Low Binding Technology(ปริมาณตกค้างใน tip น้อยที่สุด),E-beam Sterilization(การฆ่าเชื้อด้วยรังสี),การผลิตวัสดุ
ใน clean room เป็นต้น โดยจัดจำหน่ายวัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และสามารถใช้กับงาน
ปฏิบัติการได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ ดังปณิธานที่ว่า"Your Research,We Care"

ปัจจุบันบริษัทยังมีการคืนกำไรมห้ลุกค้าด้วยการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลโดยคะแนนไม่มีวันหมด อายให้ความสะดวกสบายด้วยการขอใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ุ การสั่งซื้อของผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงพร้อมการจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน


บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด
labconnection co.,ltd
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
0505556003713
Address

156/101 อาคารสุเทพวิวชั้น 1
ม.10 ถ.คลองชลประทาน
อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel:052-000452
Fax:052-000452
E-mail: labcnt@hotmail.com